Mikrofiber

[ten_col pos=”first”]

Mikrofibrernas magiska värld

Med storlekar på 20μm befinner vi oss i en värld där hårstrån är tjocka som oljecisterner, smutspartiklar har storleken av S:t Bernhardshundar och bakterier är stora som fotbollar. I dessa omgivningar gäller andra fysikaliska lagar än i vår vanliga värld. Här härskar molekylbindningar och kapillärkrafter.

Mikrofibrer kan ses som ett finmaskigt nät som fångar och binder partiklar inget annat klarar av. Ju fler och tunnare fibrer, desto bättre effekt. En vanlig mikrofiberduk innehåller c:a 1,6 miljoner meter fibrer som rengör på bakterienivå och är upp till 80 gånger effektivare att absorbera fett än bomull.

[/ten_col]

[six_col pos=”last”]
Storleksjämförelse mellan mikrofibrer och ett hårstrå[/six_col]

[six_col pos=”first”]
Pollen fångad i mikrofibernätet[/six_col]

[ten_col pos=”first”]

test

En mikrofiberduk innehåller den mest avancerade teknologi som modern polymerteknik över huvudtaget tillåter. Låt modern spjutspetsteknologi hjälpa dig i din vardag.

En högkvalitativ mikroduk är så effektiv att rengöringsmedel inte behövs eller kraftigt reduceras. Användningsområdena för mikrofibrer är allt från rengöringsdukar, golvmoppar, handdukar och kosmetiska handskar till filter, isoleringsmaterial och tekniska textiler.

[/ten_col]

[ten_col pos=”first”]

Vad är mikrofibrer?

Vad är en mikrofiber? En fibers vikt mäts i decitex (Dtex). Dtex är vikten i gram av 10 000 meter fiber. Ju tunnare fiber, desto lägre Dtex. I industriella sammanhang definieras mikrofibrer som en fiber med ett Decitex-tal under 1, dvs. att 10.000 meter fiber väger mindre än ett gram.
Denier (D) är en alternativ benämning som utgår från gramvikten på 9 000 meter fiber. Följaktligen blir gränsen för mikrofibrer mätt i denier 0,9.

I litteratur, på förpackningar och i allmänt tal förväxlas dessa benämningar oavbrutet. I praktiken spelar det mindre roll då Decitex (Dtex) och Denier (D) ligger väldigt nära varandra.

Olika typer men med samma effekt Mikrofibrer kan tillverkas av olika material men företrädesvis används polyester och polyamid. Av tillverkningsmässiga skäl görs de flesta riktigt tunna mikrofiberna som SPLIT-fiber. SPLIT-typ betyder att mikrofibrerna först är fasthäftade i varandra till en grövre fiber. De ingående mikrofibrerna består av olika material för att de i splittningsprocessen ska kunna separeras utan större problem.  Först efter splittningen öppnas fibrerna upp och de små mikrofiberna framträder.
Det finns två huvudtyper av SPLIT-fibrer. Vanligast är den i PA/PET som splittas av en svag NaOH-lösning eller med hjälp av mekanisk bearbetning som t.ex. vattenstrålar.
En annan typ består av CO-PET  som är ett mycket lättlösligt material där mikrofibrerna av PET sitter inbakade. Vid splittningen upplöses all CO-PET och mikrofibrerna framträder.
Tvärsnittet av SPLIT-fiberkluster kan se lite annorlunda ut från olika tillverkare. Det finns ORANGE-, SLICED-, SEA ISLAND och STAR-formade tvärsnitt. Kvalitetsmässigt finns ingen principiell skillnad mellan dessa.

DIRECT SPUN är ytterligare en typ av mikrofiber. Denna fiber tillverkas direkt som mikrofiber och behöver inte splittas. Detta är en vanlig fibertyp bland grövre mikrofibrer. DIRECT SPUN kan även göras mycket tunn men blir då väldigt dyr och är därför sällsynt.

Varför skiljer kvaliteten?

Mikrofibrer har visat sig ha en enastående rengörings- och absorbtionseffekt. Framför allt när mikrofibern har lägre Dtex än 0,5 är effekten mycket tydlig. Det är möjligt att uppmäta en ökande effekt ända ner till 0,3 Dtex. Blir mikrofibern ännu tunnare kan ingen ytterligare effekt påvisas.
När tunnheten på mikrofibrer ska anges uppger samtliga tillverkare den teoretiska storleken på den genomsnittliga fibern efter splittning. De flesta SPLIT-fibertillverkare har teoretiska värden runt 0,2-0,3 Dtex. Det teoretiska värdet förutsätter en 100 % -ig splittning, vilket aldrig förekommer.
Endast DIRECT SPUN-fibern ger ett säkert teoretiskt värde.
I själva verket ligger kvalitetsskillnaden i det praktiska utfallet av splittningen. God kvalitet har högre splittningsgrad, dvs. fler av de inbakade/hophäftade mikrofiberna har framträtt. Splittningsgraden bestäms av garnets kvalitet och noggrannheten i splittningsprocessen. Läser man garnspecificationer syns ingen skillnad mellan hög och låg kvalitet!

Garn kontra fiber Mikrofibrerna spinns ihop till garner. Dessa garner mäts även de i Dtex eller D. När ett garn har Dtex 150 betyder det att 10 000 meter av garnet väger 150 gram. Detta garn kan i sin tur bestå av t.ex. 500 mikrofibrer med 0,3 Dtex.

Garnets grovlek har normalt ingen betydelse för funktionen. Däremot påverkar garnet textilens struktur.
[/ten_col]
[six_col pos=”last”]


[/six_col]